Endogen andning - hjälper att återställa och bevara hälsan.
Det är känt att syre som finns i luften vi andas behövs för att våra celler skall kunna producera den energi som är nödvändig för upprätthållandet av kroppens livsfunktion.
En kort energisk inandning åtföljd av långt utdragen utandning främjar ett kvalitetsmässigt bättre gas- och energiutbyte i lungorna, och leder till välgörande förändringar i kroppens samtliga organ och system.
Under övningarna skapar man med hjälp av vattnet i apparaten ett andningsmotstånd som ger en måttlig sänkning av syrehalten i lungorna, vilket stimulerar cellernas endogena andning.
Man kan jämföra detta tillstånd med en vistelse uppe i bergen, där luftens syrehalt är som bekant lägre. De berömda långlivade invånarna i Kaukasus andas just sådan luft.
Människorna som har lärt sig andas endogent föryngras markant. Deras inre organ fungerar bättre och immunförsvaret stärkts. Halten av fria radikaler, vars överskott sätts i samband med vävnaders åldrande, minskar fyra till åtta gånger. Kroppens temperatur sjunker med 1,3 - 1,5 grader.
Människor som lärt sig andas med hjälp av Frolovs apparat har tillfrisknat från följande sjukdomar: insomnia, åderförkalkning, hjärt- och hjärnischemi, kronisk förstoppning, hjärtarytmi, migrän, kärlkörhet, hypertoni, hemorrojder, kronisk bronkit, bronkial astma, bihåle- och pannhålleinflammation, rinit, mag- och tarmsår, njurpolycystit, glomerulonefrit, pyelonefrit, psoriasis, diabetes. Listan skulle kunna göras lång. Vidare normaliseras sköldkörtelns funktion på 3 - 4 månader.
Tel: 031 - 19 24 05