Öronakupunktur  
Om det i någon del av kroppen finns en smärta, belastning, funktionsstörning eller sjukdom skapas en reflex till motsvarande område i örat.
Stimulering av öronakupunkturpunkter kan användas för att undersöka (diagnostisera) eller behandla symtom eller ge smärtlindring.
De flesta hälsoproblem går att få hjälp med. Ex. rökning, alkohol el. kemiskt beroende minskar "suget" som skapat den inre oron.
All behandling sker under ca. 45 - minuter i en lugn och skön miljö.
Tel: 031 - 19 24 05