Medicinsk Qigong - en självhjälpsmetod.
QiGong utgår från kinesisk medicin, vilken vilar på mångtusenårig kunskap och som ger följande hälsoeffekter:
» Mindre stress och oro
» Stärker immunförsvaret
» Bättre sömn
» Ökad fysisk och psykisk prestationsförmåga.
» Bättre syreupptagningsförmåga och blodcirkulation.
» Förebygga och lindra sjukdomar och krämpor.
Vad kan QiGong göra för dig?  
Genom att använda 6 enkla och långsamma rörelser, kontrollerad andningsteknik Och avslappning, sätts en dynamisk process i gång, vilket leder till ett större välbefinnande och ökad livsglädje.
Samla några vänner, kollegor eller kom själv, till ett givande och trevligt tillfälle att ta del av dessa kunskaper som kan ge dig bättre hälsa.
Jag kommer gärna till arbetsplatser för att lära ut QiGong.
Tel: 031 - 19 24 05 | al.westlin@hotmail.com